[wpg]

ś.p. Katarzyna NowakPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
10
11


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane