[wpg]

ś.p. Katarzyna NiemczykPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
24
6


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane