[wpg]

ś.p. Katarzyna MachPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
18
5


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane