[wpg]

ś.p. Katarzyna Baj


zm. 10.01.1947 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
15
11


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane