[wpg]

ś.p. Julian Kołcz


ur. 23.12.1917 r.

zm. 17.09.1995 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
16
4


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane