[wpg]

ś.p. Julia Kula


ur. 15.10.1920 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
19
10


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane