ś.p. Julia Kula


ur. 15.10.1920 r.

zm. 08/02/2007 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
19
9


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane