[wpg]

ś.p. Józefa Giża


ur. 27.03.1950 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
18
13


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane