ś.p. Józefa BochenekPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
19
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane