ś.p. Józef Krzywonos


ur. 17.04.1936 r.

zm. 01.10.1983 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
2
14


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane