[wpg]

ś.p. Józef CzwakielPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
1
14


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane