[wpg]

ś.p. Janina Wojnar


zm. 14.01.1956 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
F
4
16a


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane