[wpg]

ś.p. Janek Giża


ur. 20.10.1918 r.

zm. 18.12.1948 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
16
19a


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane