ś.p. Jan Tabin


ur. 22/12/1904 r.

zm. 10/09/1989 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
1
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane