[wpg]

ś.p. Jan MachPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
20
15


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane