ś.p. Irena Kuras


ur. 27.11.1928 r.

zm. 13.02.2009 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
4
13


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane