[wpg]

ś.p. Ignacy ZychPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
14
18


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane