ś.p. Helena SalwachPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
6
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane