ś.p. Helena Dąbek


ur. 22.10.1931 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
20
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane