[wpg]

ś.p. Franciszek Pustelny


ur. 14.01.1927 r.

zm. 30.08.1998 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
6
10


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane