[wpg]

ś.p. Franciszek MachPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
10
16


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane