[wpg]

ś.p. Franciszek GrząśkoPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
6
9


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane