ś.p. Franciszek Dąbek


zm. 1923 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
22
5


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane