ś.p. Emilia Sarzyńska


ur. 25.12.1931 r.

zm. 31.12.2009 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
23
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane