[wpg]

ś.p. Edward KaraśPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
9
18


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane