[wpg]

ś.p. Edward GrabowyPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
14
4


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane