ś.p. Edward Dudek


ur. 19.08.1944 r.

zm. 30.08.2010 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
2
8


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane