ś.p. Daniel Mazur


ur. 29.05.2011 r.

ur. 30.05.2011 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
19
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane