ś.p. Balwina Gut


ur. 18.03.1959 r.

zm. 21.10.2005 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
11
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane