[wpg]

ś.p. Antonina OpiatPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
7
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane