[wpg]

ś.p. Antonina Kula


zm. 29.01.1987 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
12
7


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane