[wpg]

ś.p. Antonina Czubata


zm. 1920 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
21
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane