[wpg]

ś.p. Antonina CichońPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
13
8


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane