ś.p. Anna SzarzyńskaPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
1
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane