ś.p. Anna Pelc


zm. 17.03.1921 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
11
5


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane