[wpg]

ś.p. Anna KuczekPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
14
4


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane