[wpg]

ś.p. Anna Kuczek


ur. 12.10.1908 r.

zm. 14.05.1936 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
7
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane