[wpg]

ś.p. Anna Knaź


zm. 23.08.1973 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
22
13


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane