[wpg]

ś.p. Aniela MusiałPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
14
7


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane