[wpg]

ś.p. Aniela KuczekPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
8
10


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane