[wpg]

ś.p. Aniela Kopyt


zm. 1949 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
12
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane