[wpg]

ś.p. Aniela Klimek


ur. 1909 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
22
16


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane