[wpg]

ś.p. Aniela Karaś


ur. 04.10.1897 r.

zm. 02.05.1992 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
17
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane