[wpg]

ś.p. Aniela Karczmarczyk


ur. 21.07.1920 r.

zm. 29.06.2004 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
15
7


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane