ś.p. Aniela Jagusztyn


zm. 22.02.1947 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
7
6


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane