ś.p. Albina JagusztynPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
18
11


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane