ś.p. Albin Płoszaj


ur. 08.09.1932 r.

zm. 17.01.2003 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
7
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane