[wpg]

ś.p. Agnieszka SzpilaPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
15
13


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane