[wpg]

ś.p. Agnieszka MachPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
22
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane