[wpg]

ś.p. Agnieszka KuczekPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
16
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane