[wpg]

ś.p. Agnieszka Karaś


zm. 28.02.1977 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
5
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane